Industrial Service LTD
Home Company Products Solutions Sales Support
Индустриален Сервиз ООД има реализирани проекти, в които са използвани модули собствена разработка и продукти на водещи фирми в областта на индустриалната автоматизация и силовата електроника.

Има извършени реконструкции (ретрофит) на отделни технически съоражения и възли в работещи инсталации по линията "замяна на морално остаряло оборудване" с цел повишаване на надеждността.

Това ни позволява да предлагаме гъвкави технически решения с оглед постигане на максимални технико-икономически показатели.


 


Industrial Service Ltd. © 2005 -2014 All rights reserved.