Industrial Service LTD
Home Company Products Solutions Sales Support


 

 

Управление и защити за асинхронни машини
Инженеринг и сервиз на честотни инвертори за асинхронни машини. Честотни регулатори от Allen Bradley, Siemens, Moeler, Schneider Electric. Mощности от 0,18 kW до 12,5 MW.
- Управление и защити за ас. двигатели - ел.табла, пускатели, защити (в т.ч. многопараметрични), софтстартери.
- Системи за дистанционно управление и контрол на помпи, задвижващи механизми чрез телефонна линия, радиовръзка и GPRS/GSM.

 

Управление и защити за синхронни машини
- Системи за статично възбуждане (ССВ) за синхронни машини с с малка и средна мощност - 300kW до 12,5MW. Нови системи и модернизация на съществуващи . Постигане на висока устойчивост и надеждност при синхронни машини работещи при тежки натоварвания.
- Управление на синхронните мощности за подобряване енергийния баланс на предприятието .

Управление на ПТД
Модернизация управлението на задвижвания с постояннотокови двигатели в транспортни и индустриални приложения. Замяна на релейно контакторни схеми с електронни модули. Енергийна оптимизация на DC задвижвания.

Управление на ел. генератори
Управления за генератори - стационарни и автономни. Системи за автоматично пускане, например на дизел-генератор включен в система за аварийно захранване, стабилизация на изхода , синхронизация с други енергийни мощности, работа в паралел, защити ...

 

 

Системи за оперативно (DC) напрежение
Инженеринг и сервиз на токоизправители за стационарно приложение. DC системи от Bening и Saft. Индустриални оловни и NiCd акумулаторни батерии от Exide, Sun Light, TUDOR....
- Ретрофит на зарядни станции - за оперативно напрежение, за електротранспорт с подмяна на управлението и силовата част. Прецизиране режимите на заряд на акумулаторната батерия.
- Нови и модернизация на съществуващи зарядни станции за стартерни АБ от 24V до 80V / 250 до1500Ah.

   

Индустриални UPS системи
Инженеринг и сервиз на аварийно електрозахранване и непрекъсваемите токозахранващи системи.
- UPS системи от AEG, Chloride.
- Комплексни технически решения - разработване на системи за аварийно захранване, UPS, дизел-генератори, когенератори на природен газ, енергийни разчети, автоматизация на процесите.

 

 

 

Индустриална автоматизация
- Разработване, модернизация, ( ретрофит ) и внедряване на системи за индустриална автоматизация.
- PLC, микроконтролери, индустриални мрежи, адаптиран софтуер.
- Kомплексна автоматизация с продукти от Allen Bradley, Telemechanique, Siemens, Moeller.
- Управление на децентрализирани (отдалечени) обекти с различни методи на комуникация (телефонна линия, радиовръзка, GPRS/GSM). Еднопосочна и двупосочна комуникация.
- Решения за следене състоянието на много на брой малки обекти - автомати за продажба на напитки, цигари и др.
- Активни системи за безопасност (Safety control)

  

Енергиен мониторинг
- Внедряване на системи за енергиен мониторинг на предприятието - системно оборудване за следене на енергопотреблението в реално време, софтуер, обучение. Товаров график и прогнозиране на енергопотреблението.
- Енергийно обследване на оборудването по Закона за Ен. ефективност.

Силови електронни модули
Модулите са разработени за модернизация силовата част на промишлено електронно оборудване за средна и голяма мощност - тиристорни изправители, тиристорни ключове (solid state), мощни транзисторни ключове ( IGBT, MOSFET ), както и драйвери за управление, R-C групи, защити и др.

 

    

Малки електронни модули
Електронни модули с приложение в различни сфери:
- Димери за регулиране на осветление - модулни за DIN монтаж (до 1,2kW), по поръчка до 10kW - за монтаж в ресторанти, клубове ....
- Димери за регулиране на осветление с дистанционно управление. За жилищно използване, заменя електрическия ключ за осветление. [още]

g_dots_grey_dbl.gif

  Industrial Service LTD © 2005-2014 All rights reserved.