Industrial Service LTD
Home Company Products Solutions Sales SupportБогатия опит на инженерите в Индустриален Сервиз ООД, ни позволява да разработваме и предлагаме гъвкави решения за всяка фаза от проектите на нашите клиенти :

Технологични решения

 • Консултации по технически проблеми с електрооборудването.
 • Технико - икономически анализи.
 • Идейни и работни проекти.
 • Модерни технически решения.
 • Оптимизирано съотношение цена - качество на предлаганите решения.

   

Организационни решения

 • Гъвкава система за офериране и договаряне.
 • Кратки срокове за изпълнение.
 • Система за гарантиране качеството на проектите.
 • Гъвкава система за разплащане.
 • 24 часов гаранционен и извънгаранционен сервиз.

 

Industrial Service Ltd. © 2005-2014 All rights reserved.