Industrial Service LTD
Company Products Solutions Sales Support
Welcome to Industrial Service

English

 


POWER ELECTRONICS GROUP


Надеждни технически решения в следните продуктови категорииУправление и защити на ас. машини

Управление и защити на синхронни машини
Управление на ПТД
Управление на ел. генератори         
Системи за оперативно (DC) напрежение


Индустриални UPS системи
Индустриална автоматизация
Енергиен мониторинг
Силови електронни модули
Регулатори за осветление                                  
  Проекти ...

     “Солвей Соди”АД - Девня

   Въведени са в експлоатация 6 системи за статично възбуждане на синхронни двигатели (ССВ) 1MW. Системата позволява работещите синхронни двигатели да са едновременно и компенсатори на реактивна енергия и да бъдат пряко влючени в енергийния баланс на предприятието ....... [доп. информация]
 

 

 

Industrial Service Ltd. © 2005 - 2014 All rights reserved.